Sointukylpy & äänimalja,- rumpurentoutus

Syvärentoutusta mielelle ja keholle

Äänimaljarentoutus on rauhallinen ja meditatiivinen hetki, jossa keho ja mieli rentoutuu äänimaljojen soinnuista ja värähtelyistä. Tunnin aikana Sinut rentouttaa Tiibetiläiset äänimaljat, kristalliäänimaljat, shamaanirumpu, Koshi tuulikellot sekä saderumpu. Rummun voimakkaat värähtelyt sovittavat energiamme maan pulssiin, sekä maadoittavat ja koskettavat meitä luuytimeen saakka. 

Kehon ja mielen rentoutuessa
- virkeys- ja energiatasot lisääntyvät
- stressitaso laskee
- levollisuus ja unenlaatu paranevat 
- itsetuntemus vahvistuu
- kehosi vapautuu jännityksistä, huolista sekä arkipäivän kiireestä

Sointukylvyn aikana maataan (tai istutaan) joogamaton tai muun alustan päällä, viltin alla lämpöisessä. Sointukylpy kestää tunnin joka koostuu soittimien esittelystä, hengitys,- ja mielikuvaharjoituksesta ja äänimaljojen/rummun soitosta sekä paluusta tähän hetkeen. Ei vaadi aikaisempaa kokemusta.

Huomioithan:
Sointukylvyn/äänimaljahoidon kontraindikaatiot; 
- Raskauden alkuvaiheen 12 ensimmäistä viikkoa
- Vaikea epilepsia (jossa värähtelyt, humina ym. voi laukaista kohtauksen)
- Sydämentahdistin, rytmihäiriöt 
- Vakavat tai kliiniset mielenterveysongelmat

Asiakkaiden palautteita

"Suosittelen kaikkia kokeilemaan äänimaljahoitoa. Mystinen, väkevä ja vahva kokemus, kun uskaltaa tyhjentää mielensä ja on vain sitä hetkeä varten, niin voi saada paljon tältä kokemukselta."  

"Ihanan rentouttavaa ja lämmin tunne koko kehossa, joka jatkui vielä koko illan. Kiitos!"

"Todella rauhoittava, rentouttava ja ajatuksia herättävä sointukylpy. Lisää..."


Äänimaljarentoutus sopii loistavasti myös työpaikan tykypäiviin ja muille pienille ja isommille ryhmille. Sointukylvyn hinta määräytyy ryhmän koon, kestoajan ja paikan mukaan joko meillä Wasa Wellnessillä tai teillä paikan päällä. 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sähköpostitse: tiina.wasawellness@gmail.com

Yleisiä tunteja järjestän Wasa Wellnessillä kerran tai pari kuussa, varaa paikkasi tunneille nettiajanvarauksesta tai viestillä nro 040 354 1611. 

Kesto n. 60 min
Kertamaksu 25 € 
maksu kortilla tai käteisellä.

Yhteystiedot / Sointukylpyohjaaja Tiina A.Kaukonen 
tiina.wasawellness@gmail.com / 040 354 1611 

Lämpimästi tervetuloa!

* * * * *

Tiibetiläinen äänimaljahoito on lempeä ja syvärentouttava hoitomuoto, joka lähettää värähtelyjä kehon läpi ja luo puhdasta autuutta mielelle ja sielulle. Äänimaljahoidon aikana luodaan rauhoittavia ääniä ja värähtelyjä soittamalla erityisiä metallikulhoja. Tavoitteena on saada aikaan syvärentoutuminen, vapauttaa energia tukkeumia ja harmonisoida keho ja mieli.

Hoidossa äänimaljoja soitetaan kehon ulkopuolella sekä keholla, joihin terapeutti lyö syvän ja voimakkaan äänen. Koska kulhot ovat suorassa kosketuksessa kehon kanssa, värähtelyjen tunne on voimakas ja erittäin harmonisoiva.

Chakrat - tasapaino ja harmonia

Chakroja koskevan ayurveda-opetuksen mukaan kehon seitsemän energiakeskuksen virtaus on välttämätöntä terveydelle. Chakrojen on oltava tasapainossa, muutoin ihmiskeho on altis vaivoille ja sairauksille. Kun asiat ovat epätasapainossa - mikä voi tapahtua aivan liian helposti nopeatempoisessa maailmassa -, kulhojen lohduttavat äänet voivat auttaa meitä palauttamaan tasapainon ja kokemaan harmonisen energian.

Ayurveda-opetusten mukaan äänimaljojen rauhallisilla äänillä on positiivinen vaikutus sekä kehoon että mieleen. Tiibetiläisen lääketieteen kokonaisvaltainen lähestymistapa sisältää myös mielen ja sielun, joten ei ole mikään yllätys, että äänimaljahoito on muutakin kuin vain fyysinen kokemus. Tämän muinaisen tiibetiläisen hoidon äänet edistävät ensisijaisesti syvää rentoutumista, joten se soveltuu erityisen hyvin ihmisille, joiden on hankalaa rentoutua tai ovat stressaantuneita. 

Hoidolla on myös positiivinen vaikutus: tunnelukkoihin, univaikeuksiin, ruoansulatusongelmiin, emotionaaliseen kipuun, ahdistukseen ja erilaisiin jännitystiloihin kehossa.

Sopiiko äänimaljahoito lapsille? Lapset ovat erityisen herkkiä äänille, ja voivat siksi tuntea ääniterapian positiiviset vaikutukset erittäin voimakkaasti. Ääniterapiaa voidaan käyttää erityisesti keskittymisen, havainnon ja luovuuden parantamiseen.

Hoidossa olet hoitopöydällä viltin alla, hoito aloitetaan selkäpuolelta jonka jälkeen käännytään ja hoidetaan etupuoli. (hoito voidaan tehdä myös etupuolelta jos päinmakuu ei sovi tai vaihtoehtoisesti istuma-asennossa.) 

Äänimaljahoidon kontraindikaatiot; 
- Raskauden alkuvaiheen 12 ensimmäistä viikkoa
- Vaikea epilepsia (jossa värähtelyt, humina ym. voi laukaista kohtauksen)
- Implantit, tekonivelet, metalliosat kehossa
- Kuume ja tulehdukset
- Hypertensiota aiheuttavat neurologiset sairaudet; 
Parkinsonin tauti, MS-tauti, ALS, toispuolihalvaus
- Kasvaimet ja etäpesäkkeet
- Vakavat sydänsairaudet, rytmihäiriöt, sydämentahdistin 
- Vakavat tai kliiniset mielenterveysongelmatÄänimaljahoito yhdelle 45min - 65€

Chakrahoito yhdelle 30min - 40€   

Rumpurentoutus yhdelle 45min - 65€
Rummutus/rumpumatka on terapeuttinen äänikylpy, joka ulottuu syvälle kehoon. Äänikylvyllä on suotuisa vaikutus kehollemme ja mielellemme. Rummun värähtelyt sovittavat energiamme maan pulssiin, sekä maadoittavat ja koskettavat meitä luuytimeen saakka. Rumpumatkan jälkeen tunnemme itsemme kevyeksi, rennoksi, rauhalliseksi, energiseksi sekä maadoittuneeksi. 

(Äänimalja,-rumpurentoutus voidaan yhdistää kaikkiin hoitoihin, toiveiden mukaan)

Varaa aika

Äänimaljahoito kahdelle 45min / 85 €

Elämys yhdessä ystävän, kollegan tai rakkaan perheen jäsenen kanssa, joka luo syvärentoutuksen ja harmonisen olon kehoon, mieleen ja sieluun. Hoidossa soitetaan eri kokoisia käsin taottuja maljoja eri puolilla kehoa sekä kehon ulkopuolella. Hoito perustuu resonansiin eli myötävärähtelyyn sekä ääniaaltoihin. 

Rumpurentoutus kahdelle 45min / 85€

Rumpurentoutus on terapeuttinen äänikylpy, joka ulottuu syvälle kehoon. Äänikylvyllä on suotuisa vaikutus kehollemme ja mielellemme. Rummun värähtelyt sovittavat energiamme maan pulssiin, sekä maadoittavat ja koskettavat meitä luuytimeen saakka.

Sointukylpy kahdelle 45min / 85 €

Sointukylpy kolmelle 45min / 100€

Sointukylpy kahdelle. Kylvyn aikana soitetaan erilaisia äänimaljoja, shamaanirumpua, tuulikelloja. (Sointukylvyssä äänimaljoja ei käytetä kehon päällä, kuten äänimaljahoidossa.) 

Sointukylvyt max. 3 henkilölle pidetään hoitohuoneellani. 4 hlöä ja siitä enemmän, kylvyt pidetään meillä Wasa Wellnessin joogasalissa, max. osallistujamäärä 10 hlöä. In english below:

Tibetan sound bowl treatment is a gentle and deeply relaxing form of therapy that sends vibrations through the body and creates pure bliss for the mind, body and soul. During the sound bowl treatment, soothing sounds and vibrations are created using special metal bowls. The goal is to experience deep relaxation, release energy blockages and harmonize the body and mind.

This treatment consists of sound bowls being played on the body of the induvidual as well as in the area located near the person. Because the bowls are in direct contact with the body, the sensation of vibrations is intense and very effective.

Chakras - balance and harmony

According to Ayurvedic teaching on chakras, the flow of the body’s seven energy centers is essential for health. The chakras must be in balance, otherwise the human body is prone to ailments and diseases. When things are out of balance - which can happen all too easily in a fast-paced world - the comforting sounds of bowls can help us restore balance and experience harmonious energy.

According to Ayurvedic teachings, the calm sounds of sound bowls have a positive effect on both body and mind. The holistic approach to Tibetan medicine also includes mind and soul, so it is no surprise that sound bowl therapy is more than just a physical experience. The sounds of this ancient Tibetan treatment primarily promote deep relaxation, making it particularly well-suited for people who find it difficult to relax or are stressed. Treatment also has a positive effect on:
emotional locks, difficulty sleeping, digestive problems, emotional pain, anxiety, and various states of tension in the body.

Is sound bowl treatment suitable for children? Children are particularly sensitive to sounds and can therefore feel the positive effects of sound therapy very strongly. In particular, sound therapy can be used to improve concentration, perception and creativity.

This treatment starts with an individual laying down on the stomach covered with a blanket on a treatment table. After a certain time the individual turn on his back and gets the treatement also in front. (Treatment can also be done only from the front if the laying on stomach is not possible or alternatively in a sitting position.)

Please notice:
Contraindications of sound bowl therapy;
- The first 12 weeks of the initial phase of pregnancy
- Severe epilepsy (in which vibrations, humming, etc. can trigger a seizure)
- Implants, artificial joints, metal parts in the body
- Fever and inflammation
- Neurological diseases causing hypertension;
Parkinson's disease, MS, ALS, hemiplegia
- Tumors and metastases
- Serious heart diseases, arrhythmias, pacemaker
- Severe or clinical mental health problems

Sound healing treatment for one person 45min - 65 €
Chakra treatment for one person 30min - 40 €
(can also be combined with another treatments, with Reiki treatment or Indian head massage)

Relaxation with drumming for one person 45min / 65€
The sonic drum bath is a therapeutic sound bath of mysterious dimensions that reaches deep into the body. The vibrations of the drum attune our energy to the earth's vibration, making it easier to release stress and indulge us in the pulse of the earth. These deep vibrations are therefore grounded and touch us right to the bone - the backbone of our physical body.

Sound healing treatment for two 45min / 85 €

An experience together with a friend, colleague or beloved family member that creates deep relaxation and a harmonious feeling in the body, mind and soul. This treatement includes playing on hand-forged bowls in different sizes on the body aswell as outside of the body, with a goal to reach new positive mindset of the body and mind.

Relaxation with drumming for two 45min / 85€

Sound bath for two 45min / 85€

Sound bath for three 45min / 100€

Book time

Sound bath

The sound bath is a sound bowl relaxation treatement for a small group of people. A gentle and deep relaxation / meditation that sends vibrations through the body and creates pure bliss for the mind, body and soul. During the sound bath, soothing sounds and vibrations are created using special Tibetan metal bowls, crystal singing bowls, koshi chimes, kalimba, shamandrum, raindrum and rattles. The goal is to achieve deep relaxation, release energy blockages and harmonize the body and mind.

As the body and mind relax, the level of alertness and energy increases, the level of stress decreases, rest and sleep quality improve, and self-awareness strengthens. Your body can be freed from tension, worries and the hustle and bustle of everyday life. 

The sound bath will also include drumming. The sonic drum bath is a therapeutic sound bath of mysterious dimensions that reaches deep into the body. The vibrations of the drum attune our energy to the earth's vibration, making it easier to release stress and indulge us in the pulse of the earth. These deep vibrations are therefore grounded and touch us right to the bone - the backbone of our physical body. Which has a beneficial effect on our body and spirit. But it can simply take us into the world of animal powers.

After the treatment, we feel light, relaxed, calm, full of energy and grounded. No previous experience required.

Please notice:
Contraindications of sound bath/sound bowl therapy;
- The first 12 weeks of the initial phase of pregnancy
- Severe epilepsy (in which vibrations, humming, etc. can trigger a seizure)
- Pacemaker
- Severe or clinical mental health problems

During the sound bath, you will lay (or sit) on a yogamat or other platform, under a blanket in a warm place. The sound bath lasts about 1,5h, which consists of initialization, breathing and visualization exercises and playing the sound bowls, and coming back to the present moment. 

Sound bath 1h / 25 € pers.
Upcoming classes will be announced separately on the website, facebook and instagram.
Welcome!

Sound bath is a calm and meditative experience where the body and mind relax as the sound bowls sing. A great addition to tyky,- and tyhydays, and bachelor parties, babyshowerss, etc., and a great way to start or end a workplace meeting or training day. The price of a sound bath depends on the size of the group, duration and location. Contact us if you want to order for the company.

Inquiries / Tiina A.Kaukonen / tiina.wasawellness@gmail.com / 040 354 1611 / www.tiinawasawellness.blogspot.com

You are warmly welcome!

 

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Sointukylpy meditaatiot joulukuussa

Mitä on Gua Sha kasvohoito?

Joululahjaksi omaa aikaa, yhteistä aikaa, hemmottelua...